250 tys. dolarów dla młodych członków Związku Narodowego Polskiego

Ponad ćwierć miliona dolarów – tyle co roku wynosi łączna wartość stypendiów naukowych, przyznawanych przez Związek Narodowy Polski. Tegoroczni stypendyści już kilka tygodni temu otrzymali listy gratulacyjne, na początku lipca otrzymają je studenci studiów magisterskich i doktoranckich. Jak się okazuje, członkostwo w Związku Narodowym Polskim (Polish National Alliance) przynosi bardzo wymierne korzyści. Tegorocznych stypendystów jest dokładnie 233. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba studentów, którzy otrzymali wsparcie finansowe od Związku Narodowego Polskiego (Polish National Alliance), przekroczyła 6.5 tysiąca. Stypendia trafiły w tym roku do studentów mieszkających w 25 stanach, od Massachusetts po Alaskę. Łączy ich bardzo wiele: doskonałe wyniki w nauce, polskie pochodzenie, zaangażowanie w polonijną działalność i przede wszystkim – członkostwo w ZNP (PNA). Można by zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście powinniśmy kupować ubezpieczenie na życie dzieciom? Ubezpieczają się zwykle dorośli z myślą o przyszłości swoich dzieci. Odpowiedź jest jedna –TAK, powinniśmy ubezpieczać życie swoich dzieci. Im dziecko młodsze, tym ubezpieczenie tańsze, w przyszłości być może z powodu choroby, uzależnień lub wykonywanego zawodu, w ogóle nie będzie to możliwe. Z przynależności do Związku Narodowego Polskiego, organizacji ubezpieczeniowej bratniej pomocy, która przeznacza dochód na programy i pomoc swoim członkom, wynikają dodatkowe wymierne korzyści, do których niewątpliwie należą stypendia naukowe. Stypendyści ZNP (PNA) są każdego roku wyłaniani przez specjalnie powołaną komisję, która rozpatruje nadesłane podania, biorąc pod uwagę wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia, zaangażowanie w życie społeczne Polonii oraz ZNP (PNA). O stypendium w ZNP (PNA) można ubiegać się wielokrotnie. W wielu przypadkach, członkostwo w ZNP to rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Polisy najczęściej zostały zakupione w podarunku przez dziadków czy zapobiegliwych rodziców, kiedy dzisiejsi studenci – przyszli lekarze, naukowcy, nauczyciele i artyści, byli jeszcze małymi dziećmi. ZNP (PNA) od dziesięcioleci dofinansowuje również kilkadziesiąt polskich szkół i zespołów pieśni i tańca w całych Stanach Zjednoczonych. Każdy nowy członek ZNP (PNA) oznacza dla tych placówek dodatkową pomoc finansową. Im więcej członków ZNP (PNA) uczęszcza do polskiej szkoły, tym większe będzie subsydium. Młodzi członkowie ZNP (PNA) mogą również korzystać ze zniżek na fantastyczne kolonie letnie, organizowane w dwóch młodzieżowych ośrodkach organizacji – Yorkville (IL) oraz Palmer (MA). Organizowane są liczne konkursy dla dzieci i młodzieży oraz imprezy sportowe i kulturalne z myślą o najmłodszych członkach. Zaledwie tydzień temu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny z sumą nagród przekraczającą 2 tys. dol. Czy warto zatem kupować ubezpieczenie na życie dzieciom i wnukom? W Związku Narodowym Polskim (Polish National Alliance) zdecydowanie tak! Koszt polisy może zwrócić się z nawiązką w momencie, kiedy syn, córka, wnuczek lub wnuczka otrzymają stypendium, skorzystają z kolonii, zdobędą nagrodę, etc. Ubezpieczenie na życie w ZNP (PNA) zostanie z nimi przez całe życie! W przyszłości, w wielu przypadkach, polisę ubezpieczeniową będzie można zamienić na nową, stosownie wyższą bez konieczności poddawania się badaniom lekarskim, a członkostwo w ZNP – największej polonijnej organizacji bratniej pomocy w USA – będzie na zawsze powodem do dumy i kluczem pomagającym w otwarciu wielu drzwi. Więcej informacji można uzyskać w dziale członkostwa ZNP (PNA): (773)286-0500 wew. 330 lub 344, a także odwiedzając witrynę: pna-znp.org.